schaduw

Senior Strategisch Controller Sociaal Domein
Gemeente Haarlemmermeer

WO   |   Tussen €4777 en €6365   |   Schaal 13   |   Regulier   |   Vast   |   36 uur
Solliciteer (t/m 1-11-2020)

Senior Strategisch Controller Sociaal Domein

(Controller/ Strateeg – 32-36 uur – schaal 13 max. €6.365 – tijdelijk met uitzicht op een vaste aanstelling)

 

Gemeente Haarlemmermeer werkt aan een versterking van de concerncontrol en zoekt daarom voor haar locatie in Hoofddorp een senior strategisch controller Sociaal Domein. Je hebt het sociale domein als eigen aandachtgebied, maar ook oog voor het geheel.  Vanuit een concerngerichte focus adviseer je gevraagd en ongevraagd op strategisch niveau over de grenzen van organisatieonderdelen heen. Je hebt daarbij inzicht in dwarsverbanden. Je signaleert zaken die anderen onaangeroerd laten en brengt scherpte in discussies. Je verbindt de controlfunctie op het sociaal domein met de organisatiebrede blik vanuit corporate control en werkt intensief samen met de controllers op de andere domeinen.  Vanuit corporate control willen we ons ontwikkelen tot een pro-actieve businesspartner die het management ondersteunt bij het nemen van besluiten en de verdere ontwikkeling van onze gemeente.

 

Het sociaal domein is voortdurend in beweging en dat vraagt om een koersvaste controller die zicht houdt op doelstellingen, processen, cijfers, prestaties en risico’s.  Je beschikt over een gevarieerd instrumentarium van beïnvloedingsstijlen en hebt oog voor zowel de hard als soft controls.  Je adviseert direct aan bestuurders, directeuren en clustermanagers op het terrein van sturingsvraagstukken en risicomanagement. Aandacht voor governance, compliance en rechtmatigheid heb je hoog in het vaandel staan.

 

Ben jij in staat om onafhankelijk te manoeuvreren in een dynamische omgeving? Wij zien graag jouw sollicitatie tegemoet.

 

Jouw rol als Senior Strategisch Controller

Als Senior Strategisch Controller (derdelijns) speel je een strategische rol op het snijvlak van politiek, samenleving en organisatie.  Je volgt actief de ontwikkelingen in het sociaal domein, (bijvoorbeeld de Jeugdzorg, Participatiewet en WMO) hebt goed zicht op de onderliggende processen en risico’s in het domein en bewaakt of de prestaties en de budgettaire uitputting op strategisch niveau in de pas blijven lopen.  De financial control en de businsess adviesrol wordt uitgevoerd door de adviseurs bedrijfsvoering (tweedelijns) en zij hebben een adviserende en toetsende rol richting de lijnmanagers (eerstelijns). Onderdeel van de versterkingsopgave van control is de uitvoering en de samenwerking van deze rollen te stimuleren en verhelderen. Je verbindt de control-activiteiten die op clusterniveau plaatsvinden met elkaar en zorgt voor een goed beeld om het domeinniveau, zodat je het management, de directeur en portefeuillehouder met raad en daad terzijde kan staan.

 

Daarnaast bewaak je vanuit het cluster corporate control dat er rechtmatig gehandeld wordt en wettelijke bepalingen en bestuurlijke kaders en richtlijnen nageleefd worden. Je bevordert de doelgerichtheid, de doelmatigheid en effectiviteit van het gevoerde beleid en beheer. Je ziet toe op het goed functioneren van het inkoop en aanbestedingsproces en dat in de brede zin optimalisatie van de relevante bedrijfsprocessen plaatsvindt. Je bewaakt dat interne controles conform planning worden uitgevoerd en dat een adequate auditopvolging plaatsvindt. Daarnaast adviseer je over de kwaliteit van de begroting, jaarrekening en periodieke management-rapportages en zorgt voor het inzichtelijk maken en beheersen van risico’s.  

 

Binnen jouw aandachtsgebied zorg je dat de lines of defense werken en adviseer je proactief vanuit een brede scoop over het realiseren van doelen en het benoemen van risico’s. Je voert zelfstandig onderzoeken uit. Je houdt door een goede prioriteitsstelling in de gaten dat je vanuit een brede scoop blijft kijken en voorkomt dat je te diep in de dossiers terecht komt. Op die manier versterk je de checks & balances zowel concern breed als in het sociale domein. Je krijgt daarnaast een belangrijke rol in de versterking van de organisatie brede control functie voor de langere termijn. Je zult een coördinerende rol gaan vervullen op één van de aandachtsgebieden van control, zoals bijvoorbeeld de gemeentebrede coördinatie van de Verbijzonderde Interne Controle, Risicomanagement of Marap-cyclus.

 

Waar ga je werken?

Het cluster Corporate Control is rechtstreeks gepositioneerd onder de Gemeentesecretaris en is verantwoordelijk voor de opbouw van de gemeente brede control en Audit organisatie. Wij opereren onafhankelijk maar niet geïsoleerd: wij zijn de natuurlijke sparringpartner van raad en/of auditcommissie, college, directie en clustermanagement op het gebied van control vraagstukken. Wij hebben ook de strategische en beleidsmatige rol inzake informatie- en gegevensbeveiliging en hebben daarin een toezichthoudende en controlerende taak  

 

Vanuit je rol als senior strategisch controller neemt je deel aan de overlegstructuren van de directeur met het management van het Sociaal Domein. Je bent voor hen een belangrijk adviseur en sparringpartner die het werkveld door en door kent en vanuit een onafhankelijke controlblik meedenkt over de belangrijkste opgaven.

 

Wat neem je mee?

Als senior strategisch controller ben je analytisch, zakelijk en in staat onafhankelijk te denken en te handelen. Je vindt het leuk om binnen wettelijke kaders dingen mogelijk te maken en waarde toe te voegen aan de organisatie. Je kijkt vooruit en weet op het juiste moment externe strategische ontwikkelingen te verbinden aan de ontwikkeling van de organisatie.  Je beschikt over een brede blik en je legt gemakkelijk de verbinding tussen verschillende vakgebieden. Verder heb je een goed abstractieniveau en kan je schakelen tussen inhoud en proces. Je bent een bruggenbouwer, communicatief vaardig en kan tactvol handelen als dat nodig is. Tot slot ben je resultaatgericht, flexibel en politiek-bestuurlijk sensitief.

 

Naast de competenties die hierboven genoemd zijn, vinden wij het belangrijk dat je:

beschikt over een academisch werk- en denkniveau en bij voorkeur een RC- of CPC-titel of gelijkwaardig hebt of bereid bent hier verder in bij te scholen;
meerjarige kennis en ervaring hebt in het sociaal domein is een (pré);
ruime ervaring met plannings- en sturingsvraagstukken hebt binnen de publieke sector;
goede kennis hebt van (gemeentelijke) financiën en bedrijfsvoering;
een stevige, onafhankelijke maar ook hulpvaardige gesprekspartner bent voor het college, de directie en de clustermanagers.

 

Wat wij bieden

Afhankelijk van je opleiding, kennis en ervaring bedraagt het salaris voor deze senior functie maximaal € 6365,- (functieschaal 13) bruto per maand bij een werkweek van 36 uur. Afhankelijk van jouw ervaring is de mogelijkheid voor een arbeidsmarkttoelage in schaal 14. Daarnaast is er een IKB (Individueel Keuze Budget) ten hoogte van 17,05 % van het bruto jaarsalaris van toepassing.

 

Opleiding en ontwikkeling is onderdeel van het werk en wordt aangemoedigd. De organisatie biedt tal van mogelijkheden om collega’s te leren kennen en jezelf te ontwikkelen; zoals een personeelsvereniging, jong ambtenaren netwerk, sportactiviteiten en inhoudelijke verdieping met workshops en masterclasses.

 

Solliciteren?

Herken jij jezelf in de bovenstaande omschrijving? Wij ontvangen graag jouw reactie met een actueel cv en motivatiebrief waarin je aangeeft wat jouw focus is en wat jou inspireert in deze functie. Je kunt uiterlijk reageren tot en met zondag 1 november 2020. Wij nemen alleen sollicitaties in behandeling die wij via www.werkenbijhaarlemmermeer.nl ontvangen.

 

Een referentiecheck en diplomacheck maken deel uit van deze procedure. Een assessment kunnen hier ook onderdeel van uitmaken.

 

Voor inhoudelijke informatie over de functie kan je gerust contact opnemen met Adnan Seyban (Clustermanager Corporate Control) via Adnan.Seyban@haarlemmermeer.nl

Competenties

Flexibiliteit
Integriteit
Verantwoordelijkheid
Zelfstandigheid
Analytisch vermogen
Omgevingsbewustzijn
Overtuigingskracht
Samenwerken
Besluitvaardigheid
Kwaliteitsgerichtheid
Nauwkeurigheid
Resultaatgerichtheid

Contactpersoon sollicitatie

Elif Uygur
Corporate Recruiter
elif.uygur@haarlemmermeer.nl

Contactpersoon vacature

Adnan Seyban
Clustermanager Corporate Control
Adnan.Seyban@haarlemmermeer.nl

Acquisitie

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Sollicitatieformulier

Heb je een account op Werken bij Haarlemmermeer.nl?
en solliciteer eenvoudig met jouw ePortfolio.

Persoonsgegevens

Aanhef*
Dhr. Mevr.
*
*
*
*

Motivatiebrief*

Ik wil een motivatiebrief schrijven
Ik wil een motivatiebrief als bijlage toevoegen

Curriculum vitae*

Bijlage(n)

Controlecode *
captcha code

Herhaal de 2 codes. Let op het gebruik van grote en kleine letters.

Voorwaarden van de website